Să nu vă fie frică de vrăjmaşi, care se împotrivesc la tot lucrul cel bun

Noi, cei ce mergem pe calea virtuţilor, suntem călăuziţi de Dumnezeu însuşi, Care ne promite să ne întărească în această nevoinţă până la sfârşitul veacului.

Cereţi sfat despre cum să vă izbăviţi de atacul gândurilor, de înşelăciunile şi vicleniile dracilor. Cu adevărat, mare e lupta diavolului: are arcuri puternice, săgeţi aprinse, felurite laţuri, curse fără număr şi arme, prin care caută în fel şi chip să vatăme sufletul omenesc, iar voi doriţi în deplină siguranţă şi cu repeziciune să intraţi în oștile împăratului Ceresc. Să nu vă fie frică de vrăjmaşi, care se împotrivesc la tot lucrul cel bun, ci ascultaţi mai bine cât de încurajatoare ne sunt exemplele Sfintei Scripturi. Luaţi aminte la luptători, la împăraţii pământeşti şi desprindeţi o concluzie folositoare. Luptătorii pământeşti, având lângă ei ajutoare mai puternice şi mai iscusite decât cele vrăjmăşeşti, nu se înfricoşează cu nici un chip de potrivnicii lor. Astfel, dacă sunt convinşi că cei ce-i ajută sunt de nebiruit, atunci, uitând toată grozăvia, merg pe câmpul de bătălie cu vitejie, luptă cu bărbăţie şi nu-şi părăsesc postul până nu biruiesc pe vrăjmaşi şi se încununează cu lauri. Iar noi, cei ce mergem pe calea virtuţilor, suntem călăuziţi de Dumnezeu însuşi, Care ne promite să ne întărească în această nevoinţă până la sfârşitul veacului: „Şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul veacului” (Matei 28: 20). Aşa şi voi, fără a vă înfricoşa de atacurile vrăjmaşilor, „luaţi scutul credinţei, prin care toate săgeţile aprinse ale vicleanului le veţi putea stinge, şi coiful mântuirii, şi sabia duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu". (Cuviosul Lev de la Optina)

(Filocalia de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 23)

Ultimele din categorie