Slujirea Liturghiei

Lucrarea pe care Dumnezeu o săvârşeşte prin Liturghie întrece prin măreţia sa orice altă lucrare dumnezeiască în lume şi însăşi facerea lumii.

Ce poate fi mai măreţ, mai mişcător, mai de-viaţă-facător pe pământ decât slujirea Liturghiei? Aici se închipuie şi se săvârşeşte cea mai mare Taină a iubirii lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc - unirea lui Dumnezeu cu oamenii prin întrupare, prin dumnezeiasca Sa învăţătură, prin pătimire, moarte, îngropare şi înviere - taina înnoirii şi îndumnezeirii omenităţii, taina unirii oamenilor cu Dumnezeu prin împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Lui. Prin măreţia sa, această taină covârşeşte mintea şi stârneşte pe fiecare creştin raţional spre cucernicie, mulţumire şi preamărire adusă lui Dumnezeu. Lucrarea pe care Dumnezeu o săvârşeşte prin Liturghie întrece prin măreţia sa orice altă lucrare dumnezeiască în lume şi însăşi facerea lumii.

(Sfântul Ioan de Kronștadt, Liturghia – cerul pe pământ, Editura Deisis, 2002, p. 160)

De la același autor

Ultimele din categorie