Tăria Duhului

Tăria duhului, la fel ca şi alte bunuri, este un dar de la Domnul.

Aducându-vă felicitări de ziua îngerului, nu v-am adus de data aceasta nimic mai bun decât dorinţa arzătoare ca să dobândiţi tărie în duh şi ca să menţineţi pacea omului celui dinlăuntru. Dar pentru că tăria duhului, la fel ca şi alte bunuri, este un dar de la Domnul, care se revarsă asupra noastră de sus, de la Tatăl luminilor, atunci şi noi trebuie să cerem de la El, prin cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, zicând: „Doamne, nu mă lepăda! Doamne, dă-mi gândul cel bun! Doamne, dă-mi smerenie, răbdare, mărime de suflet şi blândeţe" şi altele. Iar Dumnezeu, după cum ne încredinţează David, va împlini voia celor ce se tem de El şi va auzi rugăciunea voastră, şi vă va mântui.

(Sfântul Antonie de la Optina, Filocalia de la Optina, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2009, p. 50)

De la același autor

Ultimele din categorie