„În tot locul sunt ochii Domnului: ei văd pe cei răi și pe cei buni”

O, de și-ar aminti pururea de asta făptura înțelegătoare! Atunci nu numai că nu ar îndrăzni să-și facă de cap pe față și să se dedea netrebniciilor trupești, ci nici lăuntric, în gândurile minții sale și în mișcările inimii sale n-ar îngădui niciun lucru neplăcut lui Dumnezeu.

„În tot locul sunt ochii Domnului: ei văd pe cei răi și pe cei buni” (Pilde 15, 3). O, de și-ar aminti pururea de asta făptura înțelegătoare! Atunci nu numai că nu ar îndrăzni să-și facă de cap pe față și să se dedea netrebniciilor trupești, ci nici lăuntric, în gândurile minții sale și în mișcările inimii sale n-ar îngădui niciun lucru neplăcut lui Dumnezeu. Ar sta atunci cum stă un ostaș aflat pe front înaintea împăratului, cu toată luarea-aminte și asprimea față de sine însuși, pentru a nu se arăta necunoscător al regulamentului și a nu avea de suferit mânia și pedeapsa împărătească. Pentru noi, regulamentul sunt poruncile lui Dumnezeu, care arată și felul de gânduri care se cuvine, și felul de simțăminte și stări sufletești pe care trebuie să-L avem; întru toate acestea trebuie să ne arătăm în bună regulă.

(Sfântul Teofan ZăvorâtulTâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Traducere din limba rusă de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, 2011, p. 27)

De la același autor

Ultimele din categorie