Trăiește libertatea de a fi

Urmarea lui Hristos este adevărata urmare şi ne păstrează pe noi cu adevărat liberi.

Mântuitorului Hristos Îi urmăm dacă păzim poruncile Lui şi Îl iubim, fiindcă El însuşi ne face cunoscut aceasta, zicând: Dacă M-aţi iubi, aţi păzi poruncile Mele. Şi iarăşi: Dacă Mă iubeşte cineva, cuvântul Meu îl păzeşte... dacă nu Mă iubeşte, cuvintele Mele nu le păzeşte. Întru aceasta să urmăm lui Hristos, identificând voinţa noastră cu voinţa Lui, astfel încât lucrători fiind, să lucreze întru noi nu voia noastră, ci voia lui Dumnezeu, să trăim nu pentru noi, ci să trăiască întru noi Hristos, aşa cum spune şi Pavel despre el însuşi: Nu eu trăiesc, ci Hristos trăieşte întru mine. Această urmare este adevărata urmare, şi numai aceasta ne păstrează pe noi cu adevărat liberi şi aceasta ne face pe noi fiinţe raţionale şi libere moral.

(Sfântul Nectarie de Eghina, Despre îngrijirea sufletului, Editura Sophia, București, 2009, pp. 36-37)

De la același autor

Ultimele din categorie