Unii pe alții să ne întrajutorăm întru cele bune

Cel statornic să dojenească pe cel nestatornic; cel înfrânat să certe pe cel fără de luare aminte şi fără de rânduială.

Nimeni să nu se trândăvească sau să se sperie de ispite, ci, cel tare să sprijinească pe cel neputincios; cel osârdnic să mângâie pe cel mic la suflet şi cel treaz să deştepte pe cel ce se biruieşte de somn. Cel statornic să dojenească pe cel nestatornic; cel înfrânat să certe pe cel fără de luare aminte şi fără de rânduială, şi aşa, unii cu alţii împreună ostenindu-ne, cu un cuget, şi, biruind pe împotrivă-luptătorul nostru vrăjmaş, îl vom ruşina, şi pe Dumnezeul nostru Îl vom slăvi, pe sfinţii îngeri îi vom veseli şi pe cei ce ne vor vedea şi vor auzi de noi, întru Hristos Mântuitorul nostru, foarte mult îi vom folosi.

(Sfântul Efrem SirulCuvinte și învățături vol. 1, Editura Bunavestire, Bacău, 1997, p. 157)

De la același autor

Ultimele din categorie