Unii pe alții să ne întrajutorăm întru cele bune

Cel statornic să dojenească pe cel nestatornic; cel înfrânat să certe pe cel fără de luare aminte și fără de rânduială.

Nimeni să nu se trândăvească sau să se sperie de ispite, ci, cel tare să sprijinească pe cel neputincios; cel osârdnic să mângâie pe cel mic la suflet și cel treaz să deștepte pe cel ce se biruiește de somn. Cel statornic să dojenească pe cel nestatornic; cel înfrânat să certe pe cel fără de luare aminte și fără de rânduială, și așa, unii cu alții împreună ostenindu-ne, cu un cuget, și, biruind pe împotrivă-luptătorul nostru vrăjmaș, îl vom rușina, și pe Dumnezeul nostru Îl vom slăvi, pe sfinții îngeri îi vom veseli și pe cei ce ne vor vedea și vor auzi de noi, întru Hristos Mântuitorul nostru, foarte mult îi vom folosi.

(Sfântul Efrem SirulCuvinte și învățături vol. 1, Editura Bunavestire, Bacău, 1997, p. 157)

De la același autor

Ultimele din categorie