5 definiţii de la Sfântul Diadoh

Definiţia cunoştinţei: a te uita pe tine când te gândeşti la Dumnezeu.

Credință, nădejde, răbdare, neiubire de arginți, cunoștință

1.    Definiţia credinţei: cugetare nepătimaşă despre Dumnezeu.

2.    Definiţia nădejdii: călătoria minţii spre cele nădăjduite.

3.    Definiţia răbdării: stăruinţa neîncetată de a vedea cu ochii înţelegerii pe Cel nevăzut, ca văzut.

4.    Definiţia neiubirii de argint: a vrea să nu ai bani, aşa cum vrea cineva să aibă.

5.    Definiţia cunoştinţei: a te uita pe tine când te gândeşti la Dumnezeu.

(Sfântul Diadoh, Filocalia vol 1, Editura Dacia Traiana, Sibiu, 1947, p. 334)

De la același autor

Ultimele din categorie