Având în inimă viaţa lui Dumnezeu, omul va cunoaşte dogmele Bisericii din proprie experienţă

Având Sfânta Scriptură ca dascăl şi nu învăţăturile lumii, va primi învăţăturile lui Dumnezeu în inimă fără să se îndoiască.

Referindu-se la învăţăturile Sfântului Vasile cel Mare, Sfântul Petru Damaschin ne încredinţează că „cel ce caută scopul Scripturii nu se va înţepeni vreodată în gândul său - fie bun, fie rău", ci, având „Sfânta Scriptură ca dascăl şi nu învăţăturile lumii", va primi învăţăturile lui Dumnezeu în inimă „fără să se îndoiască". Această stare de conştiinţă se numeşte „conştiinţă dogmatică": având în inimă viaţa lui Dumnezeu, omul va cunoaşte dogmele Bisericii din proprie experienţă. Conştient de lupta creştinului de a dobândi o astfel de stare, avva Filimon ne povăţuieşte: „Deci avem trebuinţă de multă pază, osteneli trupeşti şi curăţie a sufletului ca să sălăşluim pe Dumnezeu în inimile noastre, pentru ca de aici înainte să împlinim fără rătăcire poruncile Lui. Şi El ne va învăţa să păzim în mod sigur legile Lui, trimiţându-şi ca nişte raze de soare lucrările Sale, prin harul Duhului sălăşluit în noi".

(Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodoxă: știința sfinților părinți, traducere de Irina Luminița Niculescu, Editura Învierea, Arhiepiscopia Timișoarei, 1998, pp. 192-193)

De la același autor

Ultimele din categorie