Biserica este o prelungire tainică a Întrupării Domnului

Biserica a luat naştere prin Întruparea lui Hristos. Biserica este dumnezeiască şi omenească, asemenea lui Iisus Hristos, Care a fost Dumnezeu şi Om.

Ce înseamnă cuvintele „Trupul lui Hristos” sau „Trupul Domnului”? Trupul lui Hristos sau „Trupul Domnului”, căruia Sfinţii Părinţi îi spun şi „Trupul tainic al Domnului”, este semnul văzut al mântuirii noastre, adică al întrupării Fiului lui Dumnezeu. Biserica a luat naştere prin Întruparea lui Hristos.

Biserica este dumnezeiască şi omenească, asemenea lui Iisus Hristos, Care a fost Dumnezeu şi Om. De aceea ea este o prelungire tainică a Întrupării Domnului, ea conţine viaţa Mântuitorului. Hristos S-a răstignit pentru noi cu trupul, pentru ca prin Învierea în veac „să ridice steagul” (Isaia 5, 26) pentru sfinţii şi credincioşii Săi, fie la iudei, fie la păgâni, într-un singur Trup al Bisericii Sale. 

(Arhimandrit Cleopa Ilie, Călăuză în Credința Ortodoxă, Editura Episcopiei Romanului, 2000, p. 115)

De la același autor

Ultimele din categorie