Biserica - Spital duhovnicesc

Pentru cei bolnavi cu trupul există spitale şi lazarete; există şi pentru cei ce suferă de boli sufleteşti un loc şi aşezământ pentru lecuire?

Pentru cei bolnavi cu trupul există spitale şi lazarete: există şi pentru cei ce suferă de boli sufleteşti un loc şi aşezământ pentru lecuire?

Da. Biserica este pentru creştinii bol­navi duhovniceşte ceea ce este spitalul pentru cei ce suferă de boli ale trupului. În spital exis­tă doctori, care îi vizitează pe cei bolnavi, îi exa­minează şi îi tratează; în Biserică este Sfântul Doctor, Hristos, Care îi cercetează şi-i lecuieşte pe creştinii bolnavi cu duhul. În spital, doctorul le interzice bolnavilor tot ce poate împiedica lucrarea medicamentelor pe care el le prescrie; în Sfânta Biserică, Hristos le porunceşte creştinilor să se înfrâneze de la tot ce împiedică vindeca­rea lor duhovnicească şi primirea veşnicei mân­tuiri... În spital, bolnavii îi povestesc doctorului bolile de care suferă; şi creştinii trebuie să-şi ves­tească bolile lui Hristos, Doctorului Ceresc. În spital, nu orice boală se vindecă, pentru că sunt şi boli de nevindecat; în Sfânta Biserică lucruri­le stau altfel. Nu este boală a sufletului pe care Hristos să nu vrea şi să nu o poată tămădui, cu singura condiţie ca şi bolnavul să vrea aceasta, şi s-o dorească şi să o caute de la Hristos, fiind­că toate sunt cu putinţă Celui la ale cărui cuvânt şi poruncă toate se supun şi ale Cărui voie şi cu­vânt sunt faptă.

(Preasfinţitul Ieremia Zăvorâtul, Reţetar duhovnicesc sau Doctorie duhovnicească adunată din lume, Editura Sophia, Bucureşti, 2013, p. 49)

Citește alte articole despre: suflet, biserică, bolnavi, Hristos, creștini, doctor, spital

De la același autor

Ultimele din categorie