Ce fac dacă se înmulțesc cei care „au ceva cu mine”?

Grija noastră să fie: de-a nu strica ce tocmeşte Dumnezeu. Aşa vom afla că omul care ne-a prigonit, de fapt ne-a fost pricină de multe bunătăţi, nu numai în vremea de aici, ci şi în veacul viitor.

Cu lumina cunoştinţei fiind, în necazuri bucuraţi-vă! Căci celui lămurit în căile lui Dumnezeu tot ce i se întâmplă spre mai multă lumină i se face, ori pricepem, ori nu pricepem aceasta.

Grija noastră să fie: de-a nu strica ce tocmeşte Dumnezeu.

„Gândeşte-te la sfârşitul oricărui necaz venit fără voie şi vei afla în el pieirea păcatului. De-ai fost păgubit, sau ocărât, sau prigonit de cineva, nu lua în seamă cele de acum, ci aşteaptă cele viitoare. Aşa vei afla că omul acela ţi-a fost pricină de multe bunătăţi, nu numai în vremea de aici, ci şi în veacul viitor.” 

(Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăției, ediție îngrijită de Preot Prof. Simion Todoran și Monahia Zamfira Constantinescu, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, 1995, p. 46)

De la același autor

Ultimele din categorie