Cine sunt oile si cine sunt caprele?

La judecata universală, Dumnezeu va despărți oile de capre. Dar care sunt oile și care sunt caprele?

Odată au mers nişte oameni mireni in Tebaida la un bătrân, luând cu dânșii un om îndrăcit, ca să-l poftească pe acel bătrân să se roage lui Dumnezeu pentru dansul şi să-l izbăvească de acea muncă diavolească. Iar bătrânul fiind poftit de dânșii, a început a se ruga cu osârdie lui Dumnezeu pentru dânsul, şi după ce a săvârșit rugăciunea a grăit necuratului duh, care era într-acel om şi a zis: - Ieşi, duh necurat, din zidirea lui Dumnezeu!

Zis-a lui duhul cel necurat din om: - Voi ieşi dacă te voi întreba un cuvânt şi îmi vei răspunde.

Zis-a lui bătrânul: - Întreabă şi zi ce ai de zis!

Şi a zis diavolul: - Aceasta voi să te întreb şi să-mi spui mie: ce sunt caprele şi ce sunt oile?

Răspuns-a lui bătrânul: - Caprele eu sunt, iar oile Dumnezeu le ştie.

Acestea auzind diavolul, a strigat cu glas mare şi a zis: - Iată, pentru smerenia ta, ies!

Şi îndată, în acel ceas a ieşit, iar omul a rămas sănătos şi aşa s-a dus la casa lui mulţumind şi slăvind pe Dumnezeu.

(Cuvinte folositoare ale sfinților bătrâni fără de nume, Ed. Doxologia, Iași, 2009, pp. 136-137)

Ultimele din categorie