Creștinul este trimisul lui Hristos în lume

Ucenicul lui Hristos își trăiește credința în această lume mărturisindu-o în toate clipele, mai ales prin exemplul personal, dar și prin cuvintele și sfaturile pe care le oferă cu duh smerit celor din jurul său. 

Creștinul este trimisul lui Hristos în lume

După experiența tradiției ortodoxe, creștinul sau ucenicul lui Hristos, este prezent în lume pentru că el este trimis să împărtășească dragostea lui Dumnezeu tuturor făpturilor. Înțelepciunea ortodoxă face deosebire între valorile lumii acesteia și cele ale credinței fără însă a accentua această diferență printr-o opoziție sau printr-un conflict.

Creștinul se înfrânzează de la a judeca

Ucenicul lui Hristos își trăiește credința sa în lumea de astăzi, ca și creștinul din toate timpurile și locurile, ghidându-se după poruncile dumnezeiești, ferindu-se de a-și judeca semenii și dând dovadă de milă, la fel cum Tatăl Ceresc este Milostiv, rugându-se pentru toți oamenii și pentru toată zidirea, dăruindu-se neîncetat lui Dumnezeu și semenilor: prin post și înfrânare contribuie la bunăstarea întregii umanități. El nu se abține doar de la lucrurile inutile, ci face și dovada faptului că este liber față de patimi (tendințelor de a se prefera pe sine în detrimentul lui Dumnezeu și al semenilor) și a faptului că este liber față de păcat (de ceea ce îl separă de dragostea lui Dumnezeu).

Creștinul iradiază în această lume pacea dumnezeiască

Prin sfințenia vieții sale creștinul trăiește în această lume în mod plăcut Domnului și îi ajută pe cei din jurul său, mângâindu-i cu dragoste dumnezeiască și dăruindu-le bucuria lui Hristos. Iar acest lucru preuspune faptul că creștinul, omul păcii dumnezeiești, petrece multe momente în rugăciune strâduindu-se să se apropie de Hristos și să se umple de dragostea Lui. Cu cât va fi mai apropiat de Hristos, și, prin El, de Tatăl, în Duhul Sfânt, cu atât el va fi mai apropiat de ceilalți oameni, de nevoile lor, de bucuriile lor și de necazurile lor.

Creștinul Îl mărturisește pe Hristos prin propriul său exemplu

Ucenicul lui Hristos își trăiește credința în această lume mărturisindu-o în toate clipele, mai ales prin exemplul personal, dar și prin cuvintele și sfaturile pe care le oferă cu duh smerit celor din jurul său. Cu un curaj insuflat de Duhul Sfânt el dă mărturie de mărețiile dumnezeiești: zidirea lumii, Întruparea Cuvântului, moartea de bunăvoie și Învierea lui Hristos, Înălțarea și șederea Sa de-a dreapta Tatălui, trimiterea Duhului Sfânt peste cei care cred în El și cea de a doua venire.

Prin ucenicul Său Hristos este prezent în lume

Urmând poruncile lui Hristos, ucenicul Său nu este din lume (își ia insuflarea nu din cultura cotidiană ci din înțelepciunea Bisericii): el este totuși din acestă lume ca un ferment al înțelepciunii dumnezeiești ceea ce înseamnă că acționează în calitate de cetățean al acestei lumi punând în valoare învățătura Stăpânului Său în domeniul social, politic, economic sau ecologic, apărând ființa umană ca fiind o persoană zidită după chipul lui Dumnezeu. Creștinul nu este doar un mesager al lui Hristos, el Îl poartă pe Hristos în el însuși: prin el Hristos este prezent în lume. Creștinul care se ostenește să-și sfințească viața prin credință și prin chemarea Duhului Sfânt și făcând voia lui Dumnezeu se pune astfel în slujba tuturor oamenilor și zidirii întregi. În acest sens, el este cel mai util dintre cetățeni.

Ultimele din categorie