Cum să ne găsim liniștea cu ajutorul credinței

„Fiule Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinţei...” (I Timotei 6, 12); „suferă ca un bun ostaş al lui Iisus Hristos..., că cine nu se luptă după lege, nu se încununează” (II Timotei 2, 3, 5).

Dacă cineva strâmbă credinţa ortodoxă, ea nu mai este dreaptă şi nu-i plăcută lui Dumnezeu. Că marele Apostol Pavel spune aşa: „Pace peste cei ce vor umbla cu dreptarul acesta” (Galateni 6, 16), adică cu dreapta credinţă, şi peste toţi aleşii lui Dumnezeu.

Şi iar zice: „Fiule Timotei, luptă-te lupta cea bună a credinţei...” (I Timotei 6, 12); „suferă ca un bun ostaş al lui Iisus Hristos..., că cine nu se luptă după lege, nu se încununează” (II Timotei 2, 3, 5). 

(Arhimandritul Cleopa Ilie, Călăuză în Credința Ortodoxă, Editura Episcopiei Romanului, 2000, pp. 94-95)

De la același autor

Ultimele din categorie