Cum să te porți cu aproapele?

Să nu începi să te lauzi pe tine însuţi, să nu îi obligi nici pe ceilalţi să vorbească despre tine, să nu accepţi cuvintele necuviincioase şi, pe cât se poate, să-ţi ascunzi superioritatea.

Cum să ne purtăm cu aproapele?

Să saluţi cu plăcere, să răspunzi cu seninătate, să fii binevoitor cu toţi, amabil, să nu începi să te lauzi pe tine însuţi, să nu îi obligi nici pe ceilalţi să vorbească despre tine, să nu accepţi cuvintele necuviincioase şi, pe cât se poate, să-ţi ascunzi superioritatea, iar cu privire la păcate să te învinuieşti singur pe tine însuţi şi să nu aştepţi să te dea ceilalţi în vileag. Să nu fii grosolan în mustrări, să nu mustri imediat şi cu pornire pătimaşă, să nu-l osândeşti pe celălalt pentru ceva puţin important ca şi cum tu ai fi drept. Pe cât se străduiesc ceilalţi să fie proslăviţi, pe atât să depui eforturi să nu fii proslăvit de oameni. (Sfântul Vasile cel Mare)

(1000 de întrebări şi răspunsuri despre viaţa duhovnicească – Alcătuite pe baza operelor Sfinţilor Părinţi şi ale nevoitorilor bunei credinţe, Editura Cartea Ortodoxă, p. 28)

De la același autor

Ultimele din categorie