Dacă voi cere ceva de la Dumnezeu cu toată inima, oare îmi va da?

Prin urmare, când spunem cu toată inima noastră: „Facă-se voia Ta”, se va face voia lui Dumnezeu, care, în cele din urmă, va fi spre folosul sufletului nostru. 

Gheronda, dacă voi cere ceva de la Dumnezeu cu toată inima, oare îmi va da?

- Dacă îţi este de folos, îţi va da. Iar dacă nu-ţi este de folos, cum să-ţi dea? Ai văzut ce au pătimit evreii când au insistat ca Dumnezeu să le dea rege, deşi îi înştiinţase că încă nu erau pregătiţi pentru aceasta (I Regi 8, 4 – 22)? Şi a devenit rege mândrul Saul, care le-a pus biruri grele şi i-a chinuit (I Regi 14, 24- 31 şi 22, 16 – 21). De multe ori credem că ceea ce cerem de la Dumnezeu este bun, însă nu este aşa. Dumnezeu însă, Care din fire este bun, ştie ce îi trebuie fiecăruia. De aceea să spunem: „Dumnezeul meu, gândul îmi spune că aceasta mă va ajuta, însă Tu cunoşti mai bine ce este de folos pentru sufletul meu. „Facă-se voia Ta” (Matei 7, 10). Prin urmare, când spunem cu toată inima noastră: „Facă-se voia Ta”, se va face voia lui Dumnezeu, care, în cele din urmă, va fi spre folosul sufletului nostru.

(Cuviosul Paisie AghioritulDespre rugăciune, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2013, pp. 115 - 116)

De la același autor

Ultimele din categorie