De mănâncă cineva în fiecare zi și nu se satură, se ostenește

Dar este altul care voiește să postească câte două zile și să se sature. Iar tu îndoit postind, nu te saturi.

Avea odată avva Agathon doi ucenici, care petreceau viața sihăstrească deosebi. Deci, într-una din zile a întrebat pe unul: cum petreci în chilia ta? Iar el a zis: postesc până seara și mănânc doi pesmeți. Și i-a zis lui: bună este rânduiala mâncării, neavând osteneală prea mare. Zis-a și celuilalt: tu cum petreci? lar el a zis: două zile postesc și doi pesmeți mănânc. Și i-a zis lui bătrânul: te ostenești foarte mult, suferind două războaie. Că de mănâncă cineva în fiecare zi și nu se satură, se ostenește. Dar este altul care voiește să postească câte două zile și să se sature. Iar tu îndoit postind, nu te saturi.

(Patericul, ediția a IV-a rev., Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 28)

Ultimele din categorie