Explicație la cuvântul „frații Domnului”

Așa-zișii „frați” ai Domnului erau rude ale lui Iisus; cuvântul „frați” redă grecescul „adelfoi” (în ebraică: ah), având sensurile de: frați, veri, rude apropiate.

Mântuitorul n-a mai avut nici un frate. Deși Sfânta Scriptură amintește de „frați” ai Domnului, ei nu sunt frați naturali ai Lui, deoarece, după Sfânta Tradiție, Maria, Maica Domnului, a rămas după naștere fecioară, așa cum a fost prefigurată în vedenia Proorocului Iezechiel (44, 1-3). Apoi, dacă ar fi avut frați după trup, Mântuitorul ar fi dat-o în grija vreunui frate, nu în grija Apostolului Ioan. Așa-zișii „frați” ai Domnului erau rude ale lui Iisus; cuvântul „frați” redă grecescul „adelfoi” (în ebraică: ah), având sensurile de: frați, veri, rude apropiate.
Maica Domnului n-a mai avut copii. Ce zice Scriptura: „Și n-a cunoscut-o pe ea până când a născut pe Cel întâi născut”.
 
- Da, dar de aici se înțelege că după aceea a mai avut și alți copii.
 
- Cuvântul „până când” înseamnă veșnicie. Este scris în Sfânta Scriptură: „Întoarce-Te, Doamne, până când...” Sau: „Zis-a Domnul Domnului meu: șezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale”. (Ps. 109, 1). Oare aceasta înseamnă că după aceea Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu va ședea de-a dreapta Tatălui spre a împărăți cu El peste toate veacurile, știind bine că „împărăția Lui nu va avea sfârșit” (Luca 1, 35)? Sau „Iată, Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului”. Ce? După sfârșitul veacului nu mai este Hristos cu ei? Și despre Micol, fata lui Saul, zice: „N-a născut copil până a murit”. Dar ce, a născut după ce a murit? Cuvântul „până când” înseamnă veșnicie. Nu că a cunoscut-o cândva alt bărbat după naștere.
Știți oare cine este Maica Domnului? Împărăteasa a toată făptura, cămara întrupării lui Dumnezeu, ușa luminii, ușa vieții, ușa cea încuiată prin care nu a trecut nimeni, decât Domnul nostru Iisus Hristos. Ea este scară către cer, cădelniță dumnezeiască, biserică a Preasfântului Duh. Maica Domnului este mireasa Tatălui, maica Cuvântului și biserica dumnezeiescului Duh.
Câtă milă o să aibă Maica Domnului de cei care au cinstit-o pe ea și au lăudat-o! Și câtă urgie o să vină peste cei ce n-au crezut în sfințenia ei! Ce-o să facă sectele care hulesc pe Maica Domnului?
 
(Arhimandrit Ilie Cleopa, Ne vorbește Părintele Cleopa, ediția a 2-a, vol. 3, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, pp. 54-55)

De la același autor

Ultimele din categorie