Fuga de hirotonie

Nu mai fug, că voia lui Dumnezeu este și oriunde voi fugi la aceasta vin.

Au venit unii odată să-l facă pe avva Isaac preot și auzind el a fugit în Egipt și s-a dus într-o țarină și s-a ascuns între buruieni. Deci, au gonit părinții pe urma lui. Și ajungând la acea țarină au poposit să se odihnească puțin acolo (că era noapte) și măgarul l-au slobozit să pască. Dar măgarul mergând a stătut deasupra, unde era bătrânul. Și dimineață căutând măgarul au găsit și pe avva Isaac și s-a minunat. Și vrând să-l lege nu i-a lăsat, zicând: nu mai fug, că voia lui Dumnezeu este și oriunde voi fugi la aceasta vin.

(Patericul, ediția a IV-a rev., Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, pp. 114-115)

Ultimele din categorie