Iartă și nu certa!

I se părea că a văzut pe un frate al lui păcătuind cu o femeie și, mult fiind luptat, ducându-se, i-a lovit cu piciorul... Și de fapt erau snopi de grâu.

Au întrebat unii din părinți pe avva Pimen, zicând:

– De vom vedea vreun frate păcătuind, voiești să-l mustrăm?

Le-a zis lor bătrânul:

– Eu cu adevărat de voi avea trebuință să trec pe acolo și-l voi vedea păcătuind, trec pe lângă dânsul și nu-l mustru.

Zis-a avva Pimen:

– Scris este, ca acelea ce au văzut ochii tăi, acestea să mărturisești (Pilde 25, 7). Iar eu vă zic vouă, că deși veți pipăi cu mâinile voastre, să nu mărturisiți, că un frate a fost batjocorit cu un lucru de acest fel. Că i se părea că a văzut pe un frate al lui păcătuind cu o femeie și, mult fiind luptat, ducându-se i-a lovit cu piciorul, socotind că sunt ei, și le-a zis: „Încetați! Până când?” Și de fapt erau snopi de grâu. Pentru aceasta v-am zis vouă că, deși veți pipăi cu mâinile voastre, să nu mustrați!

(Patericul, ediția a IV-a, revizuită., Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 196)

Ultimele din categorie