Îngerii duc rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu

În viaţa viitoare, toţi care ne vom învrednici a deveni moştenitori ai Raiului vom sta veşnic de vorbă cu Dumnezeu, ca îngerii din Ceruri.

Rugăciunile credincioşilor făcute în duh şi adevăr, sunt duse de sfinţii îngeri înaintea lui Dumnezeu. „Am văzut ‒ scrie Sfântul Ioan Teologul ‒ un înger care a venit şi a stat lângă Jertfelnic, având cădelniţă de aur şi i s-a dat lui tămâie multă, ca să le dea şi să le înalţe cu rugăciunile tuturor Sfinţilor peste Jertfelnicul de aur, care este înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Şi s-a suit fumul tămâiei cu rugăciunile Sfinţilor, din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu... Am văzut în mijlocul scaunului, al celor patru vieţuitori şi al celor 24 bătrâni, pe Mielul lui Dumnezeu... Când El a venit şi a luat cartea sigilată, cei patru vieţuitori şi cei 24 bătrâni au căzut înaintea Mielului, având fiecare alăute şi năstrăpi de aur pline de tămâieri, care sunt rugăciunile Sfinţilor”. În viaţa viitoare, toţi care ne vom învrednici a deveni moştenitori ai Raiului vom sta veşnic de vorbă cu Dumnezeu, ca îngerii din Ceruri.

(Protosinghelul Nicodim Măndiță, Învățături despre rugăciune, Editura Agapis, București, 2008, pp. 11-12)

De la același autor

Ultimele din categorie