Maica Domnului este modelul întregii creştinătăţi

Cel netrupesc S-a întrupat într-însa; în sânul său a încăput Cel nemărginit, şi la plinirea vremii a născut cu timp pe Cel fără de timp.

Un loc aparte, mult mai presus decât toţi ceilalţi sfinţi, îl păstrează Maica Domnului: mărita Stăpâna noastră, Maica Domnului şi pururea Fecioară Maria. După cum spun sfintele slujbe, Maica Domnului este „podul care ne duce pe noi de pe pământ la Cer”, şi printr-însa „ne-am îmbrăcat cu slavă”.

Cel netrupesc S-a întrupat într-însa; în sânul său a încăput Cel nemărginit, şi la plinirea vremii a născut cu timp pe Cel fără de timp. Aşa că ea este „mai cinstită decât heruvimii, şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii”: este mai presus decât îngerii tronului dumnezeiesc, adică mai presus decât toate făpturile Bisericii pământeşti sau cereşti.

(Tito Colliander, Credinţa şi trăirea ortodoxiei, traducere de Părintele Dan Bădulescu, Editura Scara, Bucureşti, 2002, p. 38)

De la același autor

Ultimele din categorie