Maica Domnului, însăşi Sfântă a sfinţilor

Noi aşa o cinstim pe Maica Domnului: ca pe cea mai înaltă dintre toţi sfinţii, ca pe cea mai aleasă, ca pe aceea ce este unică în lumea accasta.

La măsurile Maicii Domnului nu există nici un sfânt. Noi aşa o cinstim pe Maica Domnului: ca pe cea mai înaltă dintre toţi sfinţii, ca pe cea mai aleasă, ca pe aceea ce este unică în lumea accasta. Dacă ea a fost închipuită de Sfânta Sfintelor, de încăperea aceea din Templul din Ierusalim în care nu putea să intre decât o dată pe an singur arhiereul, dacă a fost închipuită de Sfânta Sfintelor, atunci este ea însăşi Sfântă a Sfintelor. Biserica noastră ne-o prezintă ca fiind un sicriu însufleţit, un chivot; „Ca de un sicriu însufleţit, ca de un chivot însufleţit al lui Dumnezeu, nicicum să nu se atingă mâna necredincioşilor, iar buzele credincioşilor, fără tăcere glasul îngerului strigând, cu bucurie să zică; „Bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine!”.

(Arhimandrit Teofil Părăian, Maica Domnului, Raiul de taină al Ortodoxiei, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003, p. 30)

De la același autor

Ultimele din categorie