Mărturisirea de credință a părintelui Filotei Zervakos

Că precum în chip unic mărturisesc pe fiecare persoană Dumnezeu și Domn, nevoit sunt datorită adevărului creștinesc să nu spun trei Dumnezei sau trei Domni, alăturându-mă soborniceștii evlavii.

Cred, mărturisesc, cinstesc, slujesc și mă închin lui Dumnezeu cel Unul în Treime și Treime întru Unime; nici amestecând persoanele, nici împărțind ființa. Căci alta este persoana Tatălui, alta a Fiului și alta a Duhului Sfânt, dar Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt aceeași dumnezeire, aceeași slavă, aceeași mărire. Tatăl la fel ca Fiul, la fel ca Sfântul Duh. Necreat este Tatăl, necreat este Fiul, necreat Sfântul Duh.

Necuprins este Tatăl, necuprins este Fiul, necuprins Sfântul Duh. Veșnic este Tatăl, veșnic este Fiul, veșnic Sfântul Duh. Nu sunt trei veșnici, ci Unul Veșnic, nu sunt trei necreați, ci Unul necreat, nu sunt trei necuprinși, ci Unul necuprins. Asemenea, atotputernic este Tatăl, atotputernic Fiul, atotputernic și Sfântul Duh, dar nu trei atotputernici, ci Unul atotputernic. Astfel Dumnezeu este Tatăl, Dumnezeu este Fiul, Dumnezeu este și Sfântul Duh, dar nu sunt trei dumnezei, ci Unul Dumnezeu.

Tot așa Domn este Tatăl, Domn Fiul, Domn și Sfântul Duh, dar nu trei Domni, ci Unul Domn. Că precum în chip unic mărturisesc pe fiecare persoană Dumnezeu și Domn, nevoit sunt datorită adevărului creștinesc să nu spun trei Dumnezei sau trei Domni, alăturându-mă soborniceștii evlavii. Tatăl nici făcut nu este, nici zidit, ci nenăscut. Fiul nu este nici făcut, nici zidit, ci este născut din Tatăl. Duhul Sfânt nici făcut nu este, nici zidit, ci din Tatăl este purces. Căci un Tată este, nu sunt trei Tați. Un Fiu, nu trei Fii. Un Duh Sfânt, nu trei Duhuri Sfinte. Și în Treimea aceasta nu este Unul mai întâi și Unul mai pe urmă, Unul mai mare și Unul mai mic, ci cele trei persoane sunt împreună veșnice și deopotrivă.

Încât întru toate, cum s-a spus, cinstesc, slujesc și mă închin și Unimii întru Treime și Treimii întru Unime. Iar acest Dumnezeu, Treimea cea Sfântă, a făcut din nimic, doar cu cuvântul, cerul și pământul și toate cele văzute și nevăzute. Aceasta cuget despre Sfânta Treime.

(Avva Filothei ZervakosMărturisirea credinței ortodoxe, Editura Bunavestire, 2003; p. 8-9)

De la același autor

Ultimele din categorie