Milostenia curăță păcatele

Cât poți, lucrează, ca din lucrul tău să faci milostenie; că scris este că milostenia și credința curăță păcatele.

A întrebat un frate pe avva Pimen, zicând:

– Spune-mi un cuvânt!

Și i-a zis lui:

– Începutul lucrului pe care l-au pus părinții este plânsul.

Zis-a iarăși fratele:

– Spune-mi alt cuvânt!

Răspuns-a bătrânul:

– Cât poți, lucrează rucodelie, ca dintr-însa să faci milostenie; că scris este că milostenia și credința curăță păcatele (Pilde, XV, 29).

Zis-a fratele:

– Ce este credința?

Zis-a bătrânul:

– Credința este a petrece cu smerita cugetare și a face milostenie. 

(Patericul, ediția a IV-a revizuită, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, pp. 188-189)

Ultimele din categorie