Nu teologhisim în chip raționalist!

Sfântul Grigorie Teologul a spus în chip de cugetare că Părinții Bisericii nu teologhisesc în felul lui Aristotel, ci în felul Apostolilor. Înseamnă că ei nu teologhisesc în chip raționalist, ci în felul în care teologhiseau Sfinții Apostoli, care erau pescari.

Teologia ortodoxă este în primul și în primul rând experiere, Descoperire. Dumnezeu Se descoperă pe Sine celor vrednici de această descoperire. Iar aceia care au și alte daruri devin teologi ai Bisericii.

Sfântul Grigorie Teologul a spus în chip de cugetare că Părinții Bisericii nu teologhisesc în felul lui Aristotel, ci în felul Apostolilor. Înseamnă că ei nu teologhisesc în chip raționalist, ci în felul în care teologhiseau Sfinții Apostoli, care erau pescari. Însă atunci când au primit Duhul Sfânt, s-au dovedit a fi adevărați teologi ai Bisericii. Deci teologia este experiere. Tocmai acest aspect arată deosebirea între filozofie și teologie. Filozofia este odrasla rațiunii omenești – adică rațiunea și silogismele definesc expresia și formularea conceptelor – pe când teologia este roadă Descoperirii lui Dumnezeu, făcută inimii curățite a omului. Descoperirea este primită întâi de către inimă, iar apoi rațiunea o formulează.

(Mitropolitul Hierotheos VlachosBoala și tămăduirea sufletului în tradiția ortodoxă, Editura Sofia, p.40)

De la același autor

Ultimele din categorie