Preacinstirea Maicii Domnului, un privilegiu al omenirii

Cuvinte duhovnicești

Preacinstirea Maicii Domnului, un privilegiu al omenirii

    • catapeteasmă biserică
      Preacinstirea Maicii Domnului, un privilegiu al omenirii / Foto: Ștefan Cojocariu

      Preacinstirea Maicii Domnului, un privilegiu al omenirii / Foto: Ștefan Cojocariu

Pe Cruce, Hristos ne-a încredințat Maicii Domnului. Iisus i-a zis Sfântului Ioan Evanghelistul, de pe Cruce: „Fiule, iată mama ta”, iar prin el, noi toți am devenit fiii Ei. Ce privilegiu, Maica lui Dumnezeu să fie și Maica noastră!

Pe Dumnezeu Îl iubim și-L cinstim într-un anumit fel. Spunem în teologie că Îl adorăm. Pe sfinți îi cinstim, în alt fel, ca pe unii plăcuți lui Dumnezeu. Iar pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu spunem că o preacinstim.

Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este preacinstită de noi ca fiind Maica Luminii și Maica noastră. Pe Cruce, Hristos ne-a încredințat ei. Iisus i-a zis Sfântului Ioan Evanghelistul, de pe Cruce: „Fiule, iată mama ta”, iar prin el, noi toți am devenit fiii Ei.

Ce privilegiu, Maica lui Dumnezeu să fie și Maica noastră! Ce mare privilegiu putem să avem noi, oamenii! Ce trecere avem la Dumnezeu, prin mijlocirea Preasfântei Născătoare de Dumnezeu!

(Preotul Nicolae TănaseSă nu-L răstignim iarăși pe Hristos, Editura Agaton, Făgăraș, 2011, p. 68)