Purtaţi cu bucurie orice încercare v-ar trimite Dumnezeu

Mulţumeşte-I lui Dumnezeu; slăveşte-L cu gura şi cu inima, deoarece mângâierea harului va sosi după încercare, atunci când o purtăm cu răbdare şi mulţumire. Există oare cineva care să fi intrat în rai pe o cale diferită, o cale fără ispite pe care să-l putem imita?

Dacă o încercare l-a folosit atât de mult pe Sfântul Apostol Pavel – aşa cum spunea el: datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc (II Cor. 12, 7) – cu cât mai mult ne vom folosi noi de încercări atunci când le purtăm cu răbdare? Sfântul Apostol Pavel a fost un vas ales, gura lui Hristos, mort pentru lume, unul dintre aceia în care întreaga Sfânta Treime s-a sălăşluit. Şi chiar dacă încercarea îi stingherea misiunea sa apostolică, şi chiar dacă el S-a rugat lui Dumnezeu atât de mult să-l slobozească de această încercare, Dumnezeu, căutând la folosul său duhovnicesc, nu i-a împlinit rugăciunea – deşi L-a implorat fierbinte de trei ori – ci a primit răspunsul: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune (2 Cor. 12, 9).

Harul meu, i-a spus El, este îndeajuns spre mângâierea ta; vei suporta această încercare în folosul tău, spre a dobândi mai multă smerenie.

Prin urmare, copiii mei, purtaţi cu bucurie orice încercare v-ar trimite Dumnezeu, fie că este aceasta mâhnirea sau sălbăticia patimilor, căci Dumnezeu ni le trimite spre binele nostru, pentru ca răbdarea în toate aceste lucruri să poată fi considerată drept asceză, pe care altminteri am fi incapabili s-o practicăm. Deci, mulţumeşte-I lui Dumnezeu; slăveşte-L cu gura şi cu inima, deoarece mângâierea harului va sosi după încercare, atunci când o purtăm cu răbdare şi mulţumire. Există oare cineva care să fi intrat în rai pe o cale diferită, o cale fără ispite pe care să-l putem imita?

Nu. Toţi sfinţii au trecut prin foc şi apă, prin felurite ispite şi necazuri, şi L-au slăvit pe Dumnezeu prin răbdarea lor, primind cununi de slavă veşnică. Nu-ţi pierde curajul în luptă; Hristosul nostru stă nevăzut lângă noi, observând lupta fiecăruia dintre noi. Prin urmare, luptaţi cu răbdare; chemaţi numele Domnului nostru Iisus Hristos, în aşa fel încât să poată fi sădit adânc în inimile voastre şi să vă puteţi îmbogăţi în harul lui Dumnezeu. Luptaţi spre a dobândi o minte curată, aşa încât să puteţi simţi harul Sfintei Învieri.

(Comori duhovniceşti din Sfântul Munte Athos – Culese din scrisorile şi omiliile Avvei Efrem, Editura Bunavestire, 2001, p. 233)

De la același autor

Ultimele din categorie