Rădăcini de spini sunt patimile

Celui ce voieşte a dezrădăcina patimile, îi trebuie multe sudori şi osteneală.

Întrebat-au fraţii pe oarecine din Părinţi, zicând: „Cum de nu aleargă sufle­tul întru făgăduinţele lui Dumnezeu pe care le-a făgăduit în Scripturi, ci se abate la cele necurate?”. Şi a răspuns bătrânul: „Eu zic că din pricină că nu a gustat din cele de sus, şi pentru aceasta spre cele necurate pofteşte”.

Un frate a întrebat pe Avva Pimen, zicând: „Trupul meu a slăbit, dar patimile mele n-au slăbit”. Şi a răspuns bătrânul: „Rădăcini de spini sunt patimile. Şi precum cel ce caută a smulge unele ca acestea îşi răneşte mâinile, tot aşa şi celui ce voieşte a dezrădăcina patimile, îi trebuie multe sudori şi osteneală”.

(Everghetinosul, vol. 1-2, traducere de Ștefan Voronca, Editura Egumenița, Galați, 2009, p. 147)

Ultimele din categorie