Sfinții își ascund virtuțile în smerenie

Asemenea lui Dumnezeu, și marii sfinți își ascund minunatele lor virtuți și puterile harului în veşmântul smereniei, se sălășluiesc în adâncă smerenie printre frații lor, socotindu-se cei dintâi dintre păcătoși.

Dumnezeu Se pune pe Sine la îndemâna tuturor. Asemenea lui Dumnezeu, și marii sfinți își ascund minunatele lor virtuți și puterile harului în veşmântul smereniei, se sălășluiesc în adâncă smerenie printre frații lor și, socotindu-se cei dintâi dintre păcătoși, vorbesc și viețuiesc împreună cu păcătoșii. Astfel, aluat bun fiind, amestecându-se cu ceilalți, le împărtășesc și acestora din virtuțile lor, îi câștigă pentru Dumnezeu și îi mântuiesc.

Cela ce se înveșmântează în smerenie, într-adevăr se face asemenea Celui ce din înălțimea sa pogorâtu-s-a, Celui ce bună-săvârșirea măririi sale a acoperit și Slava sa întru smerenie o a ascuns, ca zidirea să nu piară arsă de lumina sa. Căci nici o zidire nu ar fi putut a-L vedea, dacă Dânsul nu ar fi primit o parte dintr-aceasta, ca astfel să aibă părtășie cu ea.

(Arhimandrit Serafim Alexiev, Viaţa duhovnicească a creştinului ortodox, traducere din limba bulgară de Valentin-Petre Lică, Editura Predania, Bucureşti, 2010, p. 204)

De la același autor

Ultimele din categorie