Să nu acordăm atenţie gândurilor hulitoare

Nimeni nu trebuie să creadă că el este vinovat de gândurile hulitoare dacă nu le voieşte şi nu consimte la ele, ci trebuie să le atribuie diavolilor.

Din ce pricină există uneori gânduri hulitoare împotriva lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a sfintelor icoane şi a Sfintelor Taine?

Să încetăm să-l judecăm şi să-l osândim pe aproapele şi nu ne vom mai teme de gândurile hulitoare. Nimeni nu trebuie să creadă că el este vinovat de gândurile hulitoare dacă nu le voieşte şi nu consimte la ele, ci trebuie să le atribuie diavolilor. Străduieşte-te să nu le acorzi nicio atenţie (Sfântul Ioan Scărarul).

(1000 de întrebări şi răspunsuri despre viaţa duhovnicească - Alcătuite pe baza operelor Sfinţilor Părinţi şi ale nevoitorilor bunei credinţe, Editura Cartea Ortodoxă, p. 10)

De la același autor

Ultimele din categorie