Să nu cedăm în fața descurajării

Adesea ne descurajăm în fața ispitelor. Întotdeauna să mulțumim lui Dumnezeu pentru încercări și necazuri, pentru că numai în astfel de momente ne demonstrăm credința, nădejdea și dragostea.

Dar tu, iubite, vezi ca nu cumva în vreme de necaz să primeşti vreun gând rău cu privire la Dumnezeu, devenind nemulțumitor față de Binefăcător, ci cu răbdare primeşte plăgile Lui, „ca un fiu iubit şi nu ca un fiu ilegitim pedepsit de tatăl” (Evrei 12, 6-8), şi strigă cu recunoştinţă: „bine este mie, Doamne, că m-ai smerit” (Psalmi 118, 71). Căci astfel şi cei vechi învăţau nădejdea în Dumnezeu prin multe osteneli.

La fel şi Iosif, înţeleptul acela şi dreptul. La fel şi David şi Iov, cel mult pătimitor şi fără de prihană. Şi mai înainte de aceştia. Avraam cel mai mare între patriarhi. Iar dacă spui că: „Aceia erau sfinţi şi prieteni ai lui Dumnezeu, dar eu pătimesc pentru păcate” şi mai mult eşti dator de aici să te bucuri şi să mulţumeşti pentru câ ai plătit încă de aici pedepsele pentru păcate şi vei pleca dincolo curat. Căci este cu neputinţă să străbatem noi viaţa prezentă fără ispite şi necazuri.

Aşadar, nu te tulbura, ispitit fiind, ci primeşte nenorocirile ca pe un leac, cu mulţumire, şi Îl vei avea pe Dumnezeu apărându-te şi învrednicindu-te de mângâiere. Căci „pe cel pe care îl iubeşte Domnul, îl bate” (Evrei 12, 6; Proverbe 3, 12) şi iarăşi îl tămăduieşte. Dă slavă că Dumnezeu este Cel ce cercetează şi nu pizmui, nici nu ferici pe cei ce petrec în odihnă şi desfătare. Căci la neamurile de mai înainte se putea vedea că se întâmplă aceasta, că drepţii erau în necaz, iar nelegiuiţii erau fericiţi şi o duceau bine.

Şi babilonienii, cei care nici pe Dumnezeu nu L-au văzut, erau în bogăţie şi putere multă, iar cei ai lui Dumnezeu erau în lanţuri si în cele mai de pe urmă rele. Şi Lazăr, cel ce era vrednic de cer, zăcea aruncat pe jos, iar bogatul în desfătare şi multă odihnă. Vezi-mi mie şi pe Irod la împărăţie fiind, desfrânat şi nelegiuit, iar pe Botezătorul lui Hristos, legat în închisoare ca unul dintre răufăcători […].

(Sfântul Amfilohie de Iconium, Cuvinte despre pocăință și moarte, traducere de Laura Enache, Editura Doxologia, Iași, 2014, pp. 23-24)

De la același autor

Ultimele din categorie