Să nu fie întru noi azi înfrânare şi blândeţe, iar mâine - îmbuibare şi mânie!

Luaţi aminte la neamurile cele de demult şi vedeţi că toţi câţi au bineplăcut lui Dumnezeu au primit făgăduinţele cele bune prin răbdare şi statornicie în nevoinţe.

Punând început vieţuirii celei bune, să te nevoieşti a o desăvârşi, ca la bătrâneţe să te arăţi făclie ce luminează fiecăruia calea Domnului, ca să nu fie întru noi azi înfrânare şi blândeţe, iar mâine - îmbuibare şi mânie; azi - priveghere şi smerenie, iar mâine - visare şi slavă deşartă. Luaţi aminte la neamurile cele de demult şi vedeţi că toţi câţi au bineplăcut lui Dumnezeu au primit făgăduinţele cele bune prin răbdare şi statornicie în nevoinţe.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, p. 20)

Ultimele din categorie