Să nu ne lipim inima de cele pământești

A văzut în locul acela un lucru care nu-i folosea lui. Și a zis ucenicilor săi: să ne ducem de aici. Iar ei foarte s-au mâhnit.

Se spunea pentru avva Ammoi, că a făcut cincizeci de măsuri de grâu pentru trebuința sa și le-a pus la soare. Și mai înainte de a se usca bine, a văzut în locul acela un lucru care nu-i folosea lui. Și a zis ucenicilor săi: să ne ducem de aici. Iar ei foarte s-au mâhnit. Și văzându-i pe ei mâhniți, le-a zis lor: vă mâhniți pentru pâini? Cu adevărat eu am văzut pe oarecari că au fugit și au lăsat firizile văruite împreună cu cărți de membrane și n-au închis nici ușile, ci s-au dus lăsându-le deschise.

(Patericul, ediția a IV-a rev., Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 35)

Ultimele din categorie