Să simțim cum se naște Iubirea, prin puterea harului, și în noi

Dumnezeu coboară la noi, pentru ca noi să ne înălțăm. Cum? Prin iubirea și smerenia peșterii Betleemului. Iisus Hristos Însuși ne spune: „Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14, 6). 

Astăzi, când nu doar o armată, ci orice „semen” de lângă mine poate provoca un dezastru, ne este cu atât mai limpede că numai chemarea Părintelui Iubirii pentru toți copiii Lui din lume, „fii în Fiul Lui” născut în peștera Betleemului, ne salvează din „umbra morții”, spre viață.

Prăznuim, toți creștinii, coborârea lui Dumnezeu la noi, în Lumina Iubirii.

Sfântul Grigorie Teologul, „cântărețul iubirii Treimii”, proclamă: „Hristos Se naște, slăviți-L! Hristos din Ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-vă!”Dumnezeu coboară la noi, pentru ca noi să ne înălțăm. Cum? Prin iubirea și smerenia peșterii Betleemului. Iisus Hristos Însuși ne spune: Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine (Ioan 14, 6). Urcăm la Tatăl, din lumea stricăciunii și morții, în lumea mântuitoare a Iubirii, prin Fiul Iubirii Părintești, având în conștiințele noastre Chipul Pruncului din ieslea Betleemului, chipul fiecărui copil al Iubirii Lui și a noastre.

Mulțumim cu bucurie Tatălui – rostește dumnezeiescul Pavel – că ne-a scos de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului iubirii Sale (Coloseni 1, 12-13). În adâncul conștiinței și inimii noastre, să ne ridicăm din spaimele căderii, în Lumina Iubirii! Hristos Se naște! Iubirea Se naște! Să simțim cum se naște Iubirea, prin puterea harului, și în noi – Iubirea lui Dumnezeu și iubirea semenului, a fratelui de lângă mine, în care Îl văd pe Iisus Hristos! Amin.

(10 predici de Părintele Galeriu, la 10 ani de la mutarea sa la Cer, ediție îngrijită de Răzvan Codrescu, Editura Lumea Credinței, București, 2013, pp. 130-131)

De la același autor

Ultimele din categorie