Șase condiții pentru o rugăciune bine primită

Pentru ca Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre și să ne împlinească cererile, trebuie ca și noi să ascultăm poruncile Lui și să împlinim voia Lui. Ceea ce cerem să nu fie numai spre folosul nostru, ci pentru binele tuturor creștinilor și spre slava lui Dumnezeu.

Fiecare din noi dorim ca Dumnezeu să asculte rugăciunile și cererile noastre și să ne dea tot ceea ce Îi cerem. Pentru ca Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre și să ne împlinească cererile, trebuie ca și noi să ascultăm poruncile Lui și să împlinim voia Lui. Pentru a fi noi ascultați de Dumnezeu, trebuie:

1) Să fim noi vrednici darului Lui prin ascultarea, păzirea și împlinirea cuvântului Lui. Trebuie să fim vrednici darului pe care îl cerem; iar nu nevrednici.
2) Să ne rugăm după legile și voia lui Dumnezeu.
3) Să ne rugăm pururea: în orice vreme și în orice loc.
4) Să nu cerem vreun lucru putredpământescvătămător de suflet.
5) Ceea ce cerem să nu fie numai spre folosul nostru; ci pentru binele tuturor creștinilor, spre mântuirea, fericirea sufletelor și spre slava lui Dumnezeu.
6) Să nu ne rugăm pentru a deveni nefericiți vrăjmașii noștri, nici pentru pieirea lor; ci pentru mântuirea lor.

(Protosinghel Nicodim MăndițăÎnvățături despre rugăciune, Editura Agapis, București, 2008, p. 57)

De la același autor

Ultimele din categorie