Sfânta Împărtășanie ne unește cu Dumnezeu

La Taina Dumnezeieştii Euharistii, din Paharul Vieţii, luăm Trupul şi Sângele lui Hristos şi devenim una cu El. Reuşim să ne atingem ţelul nostru: îndumnezeirea.

Hristos, Cel pe care Îl primim de fiecare dată, nu numai să ne încălzească, ci să aprindă în noi un foc care să ardă răul şi păcatul. În sufletul nostru Îl găzduim pe Domnul cerului şi al pământului... aşadar, oare ne mai ajunge timpul să ne gândim că ceva ne-a deranjat sau că aproapele nostru ne-a supărat? Nu! Ci vom fi întotdeauna bucuroşi, întotdeauna îngăduitori, întotdeauna compătimitori.

La Taina Dumnezeieştii Euharistii, din Paharul Vieţii, luăm Trupul şi Sângele lui Hristos şi devenim una cu El. Reuşim să ne atingem ţelul nostru: îndumnezeirea... Atotputernic este Dumnezeu! Puternic va fi şi credinciosul, de vreme ce se face una cu EI. Când omul este unit cu Dumnezeu, nu mai este atras de nicio ispită.

(Părintele Eusebiu GiannakakisSă coborâm cerul în inimile noastre!, Editura Doxologia, Iaşi, 2014, pp. 13-14)

De la același autor

Ultimele din categorie