Sufletul omului crește în fiecare zi, asemenea unui copil

Aşa cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog, omul „creşte în fiecare zi în vârsta duhovnicească, desfiinţând cele ale cugetului pruncesc şi înaintând spre desăvârşirea bărbătească. De aceea, pe măsura vârstei i se schimbă şi puterile şi lucrările fireşti”.

Să ne aducem aminte că, dintru început, virtuţile n-au fost pentru om decât seminţe pe care, prin libera sa voinţă şi conlucrarea cu harul dumnezeiesc, urma să le facă să crească şi să sporească în el; că ele sunt un dar al harului pe care el trebuie să şi-l împroprieze, iar aceasta se face prin făptuirea binelui, prin conlucrarea tuturor puterilor sale, în fiecare dintre lucrările lor, cu voia lui Dumnezeu prin împlinirea în fapt a celor rânduite prin pronia lui Dumnezeu şi sădite în firea omenească.

Convertirea spirituală se face, deci, în cadrul unui proces dinamic de creştere şi sporire neîncetată care-l face pe om să treacă de la starea de copil la cea a bărbatului desăvârşit, la măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos (Efeseni 4, 12-15). Aşa cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog, omul „creşte în fiecare zi în vârsta duhovnicească, desfiinţând cele ale cugetului pruncesc şi înaintând spre desăvârşirea bărbătească. De aceea, pe măsura vârstei i se schimbă şi puterile şi lucrările fireşti”.

(Jean Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, Editura Sofia, p. 363)

De la același autor

Ultimele din categorie