Taina Pocăinței și lupta cu patimile

Dumnezeu ne iubește foarte mult și oricât am fi de depărtați de El, îi pare foarte rău când n-ascultăm glasul Lui și ascultăm glasul ispititorului. Toate patimile care ne luptă nu sunt ale noastre, sunt ale Satanei.

Vezi cum scrie Sfânta Scriptură? S-a pogorât din Sfânta Treime Cuvântul lui Dumnezeu și s-a întrupat pentru că ne iubește. Vezi?! Dumnezeu ne iubește foarte mult și oricât am fi de depărtați de El, Îi pare foarte rău când n-ascultăm glasul Lui și ascultăm glasul ispititorului. Toate patimile care ne luptă nu sunt ale noastre, sunt ale Satanei. Satana e duh rău. Satana aruncă în sufletul și în cugetul nostru gânduri rele și dacă ne biruiesc gândurile cele rele, facem voia Satanei.

Lui Dumnezeu Îi pare rău că ne depărtăm de El și de aceea ne spune mereu: „Veniți către Mine, toți cei osteniți și însărcinați cu păcate, cât de multe să fie, că nicăieri nu veți avea odihnă decât la Mine”.

Cu toate că greșim, greșește omul, dar trebuie să ne pocăim. Vezi cât e de bun Dumnezeu? A lăsat, prin smerita cugetare, că dacă ne ducem la Sfânta Biserică și găsim pe duhovnic acolo, în fața icoanei Mântuitorului, și îi spunem că am păcătuit înaintea lui Dumnezeu, tot atunci te iartă Dumnezeu, că Dumnezeu s-a pogorât pentru păcătoși. Îi spunem preotului ca și cum i-am spune lui Dumnezeu. Preotului îi spunem, dar lui Dumnezeu Îi mărturisim. Dumnezeu știe ce am făcut, dar dacă nu scoți tu din inima, din sufletul tău: „Doamne, am greșit, am făcut cutare, cutare, mă rog, iartă-mă”, dacă nu ne ducem și nu ne smerim, apoi deodată nu mai este viață viitoare, n-o mai putem căpăta, și atunci e vai de capul nostru.

(Starețul Dionisie – Duhovnicul de la Sfântul Munte Athos, Editura Prodromos, 2009, pp. 147-148)

De la același autor

Ultimele din categorie