Toţi oamenii au harul Sfântului Duh?

În Vechiul Testament, Harul Sfântului Duh a fost făgăduit tuturor celor ce vor crede în Iisus Hristos (Is. 44, 3; 59, 21; Iez. 36, 27; Fapte 2, 17-18). 

- Toţi oamenii au harul Sfântului Duh? Necreştinii, necredincioşii, ereticii, sectarii şi creştinii căzuţi în păcate de moarte, poartă în ei harul Sfântului Duh?

-  În Vechiul Testament, Harul Sfântului Duh a fost făgăduit tuturor celor ce vor crede în Iisus Hristos (Is. 44, 3; 59, 21; Iez. 36, 27; Fapte 2, 17-18). Dar harul Preasfântului Duh s-a dat cu deosebire Sfinţilor Apostoli (Ioan 20, 22; Fapte 1, 8; 2, 4; 4, 31; 6, 3; 13, 2).

Păgânii, necredincioşii şi apostaţii nu au harul Preasfântului Duh (Iuda 19-20; I Cor. 2, 14). În vremea de apoi mulţi înşelători şi hristoşi mincinoşi se vor arăta cu viclenie că au harul Sfântului Duh şi vor face semne mari şi minuni false cu puterea satanei, spre a înşela pe mulţi, precum a zis Domnul (Matei 24, 24; Marcu 13, 22; II Tes. 2, 9; Apoc. 13, 13-14).

Aceşti înşelători vor face minuni false cu puterea satanei spre a înşela pe cei aleşi şi a-i îndepărta de la dreapta credinţă (Deut. 13, 1, 8; Apoc. 19, 20).

Vrăjitorii, proorocii mincinoşi, ereticii, înşelătorii şi făcătorii de minuni false sunt urâciune înaintea lui Dumnezeu (Lev. 20, 27; Deut. 18, 10-12). Dumnezeu nu ascultă pe cei ce fac minuni false ( Lev. 11, 31; 20, 6; Deut. 13, 3).

Creştinii care cad în păcate grele întristează Duhul Sfânt (Efes. 4, 30), dar, totuşi, nu pierd harul mântuirii. Dacă se vor întoarce din toată inima la spovedanie şi la lucrarea faptelor bune, iarăşi dobândesc harul Presfântului Duh (Fapte 2, 38).

(Arhimandrit Ilie Cleopa, Ne vorbește Părintele Cleopa, ediția a 2-a, vol. 4, Editura Mănăstirea Sihăstria, Vânători-Neamț, 2004, pp. 53-54)

De la același autor

Ultimele din categorie