Trezvia - iată cu ce trebuie să începem…

Nu lăsaţi lucrurile acestei lumi să vă risipească. Cocentraţi-vă toată luarea-aminte, daţi-vă toată silinţa unei vieţi care să corespundă duhului poruncilor Evangheliei.

Lumea care ne înconjoară trăieşte astăzi mai dinamic decât înainte. Dar cu cât mai multă este forfota în lume, cu atât mai grea devine păstrarea unui cuget creştinesc. De pretutindeni năvălesc asupra noastră tot felul de idei care turbură viaţa noastră. În viforniţele vremii noastre este de folos totdeauna a fi treaz. Este primul lucru pe care vi-l cer: ascultaţi cuvântul Evangheliei, fiţi treji şi încetaţi de a mai fi copii.

Să păzim această luare-aminte ce ne păstrează trupul într-o neîntreruptă încordare. Mulţumită acestei încordări, chiar şi în somn putem păstra în minte ţelul vieţii noastre. Rugăciunea poate pătrunde până în ceea ce psihologii numesc subconştient. Un adevărat nevoitor se ţine neîntrerupt în frâu, până şi în somn. Dacă se ivesc gânduri rele, el se ridică şi se roagă. Astfel, puţin câte puţin, conştiinţa va lumina tot ceea ce facem în viaţa zilnică.

Nu lăsaţi lucrurile acestei lumi să vă risipească. Cocentraţi-vă toată luarea-aminte, daţi-vă toată silinţa unei vieţi care să corespundă duhului poruncilor Evangheliei.

(Arhimandrit Sofronie, Din viaţă şi din Duh, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2014, p. 37)

De la același autor

Ultimele din categorie