Dacă aceasta nu puteţi şi aceea nu voiţi, ce să vă fac vouă?

Pateric

Dacă aceasta nu puteţi şi aceea nu voiţi, ce să vă fac vouă?

    • Dacă aceasta nu puteţi şi aceea nu voiţi, ce să vă fac vouă?
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Dacă aceasta nu puteţi şi aceea nu voiţi, ce să vă fac vouă? De rugăciuni este trebuință.

S-au dus oarecari fraţi la avva Antonie şi i-au zis lui: 

– Spune-ne nouă cuvânt, cum să ne mântuim? 

Zis-a lor bătrânul: 

– Aţi auzit Scriptura? Bine vă este vouă. 

Iar ei au zis: 

– Voim să auzim şi de la tine, părinte. 

Şi a zis lor bătrânul: 

– Zice Evanghelia: De te va lovi cineva peste faţa cea dreaptă a obrazului, întoarce-i lui şi pe cealaltă. 

Zis-au lui: 

– Nu putem face aceasta. 

Zis-a lor bătrânul: 

– De nu puteţi întoarce şi pe cealaltă, măcar pe aceea una s-o suferiţi. 

Zis-au lui: 

– Nici aceasta nu putem. 

Zis-a bătrânul: 

– Dacă nici aceasta nu puteţi, nu daţi în locul aceluia ce aţi luat. 

Şi au zis ei: 

– Nici aceasta nu putem. 

Deci, zis-a bătrânul, ucenicului său: 

– Fă-le puţină fiertură căci sunt neputincioşi. Dacă aceasta nu puteţi şi aceea nu voiţi, ce să vă fac vouă? De rugăciuni este trebuință.

(Patericul, Alba Iulia, 1997, p.11)