Dacă de oameni ne rușinăm...

Cuvinte duhovnicești

Dacă de oameni ne rușinăm...

    • Dacă de oameni ne rușinăm...
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Dacă de oameni ne rușinăm, cu mult mai vârtos trebuie să ne rușinăm de Dumnezeu, care vădește cele acunse ale întunericului.

Altădată iarăși, trecând Efrem, din îndemnare oarecare a venit o păcătoasă, cu măgulire să-l tragă spre împreunare urâtă, iar de nu, măcar să-l pornească spre mânie, că niciodată nu-l văzuse cineva mânios. Și a zis ei: vino după mine! Și apropiindu-se la un loc întru care era mult norod, a zis ei: în locul acesta vino precum ai voit. Iar aceea văzând norodul, a zis lui: cum putem aceasta să facem, atâta norod stând și nu ne rușinăm? Iar el a zis către dânsa: dacă de oameni ne rușinăm, cu mult mai vârtos trebuie să ne rușinăm de Dumnezeu, care vădește cele acunse ale întunericului. Iar ea rușinându-se, s-a dus fără de ispravă. (Sfântul Efrem Sirul)

(Patericul, ediția a IV-a rev., Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 71)