Lucrări scrise de către Preafericitul Teoctist, Patriarhul României

Asemenea predecesorilor săi, Preafericitul Teoctist, al cincilea Patriarh al României, a scris o vastă operă, axată mai ales pe dimensiunile pastoral-misionară, administrativă şi ctitoricească de pe parcursul celor peste 50 de ani de arhipăstorire, dar şi lucrări de tip monografii şi omilii tematice. Dintre toate acestea, vom aduce în atenţie numai lucrările reprezentative.

Monografii

* „Mitropolitul Iacob Putneanul în slujba Ortodoxiei româneşti” (1978)

* „Mitropolitul Dosoftei, ctitor al limbajului românesc” (1980)

* „Opera Sfântului Vasile cel Mare în evlavia credincioşilor ortodocşi români” (1992)

Omilii, predici şi pastorale

Operă scrisă în mai multe volume, dintre care unul singur are titlul „Slujind altarul străbun”. Toate celelalte apar cu un titlu generic – „Pe treptele slujirii creştine” – acestea, în Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, ajung până la volumul al XIV-lea.

Alte contribuţii

A scris numeroase prefeţe la lucrările apărute pe parcursul slujirii sale ca Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, dar şi ca Patriarh al României. În Cuvânt înainte la Biblia reeditată în 1988, Preafericitul Părinte Teoctist sublinia că „Biblia de la Bucureşti este o elocventă, strălucită şi netrecătoare sinteză care uneşte într-un întreg comoara de grai, de simţire şi de cugetare a întregului neam românesc. Ea este temeiul sănătos şi trainic pe care s-a dezvoltat, printr-un lung proces de creaţie şi selecţie, limba noastră literară de azi”.

Continuarea acestui interes deschis şi viu faţă de aspectul cultural şi filologic al scrierilor teologice româneşti s-a manifestat, îndeosebi, prin purtarea sa de grijă faţă de tipărirea Bibliei, ediţia jubiliară a Sfântului Sinod, redactată şi adnotată de IPS Bartolomeu Anania (2002).

Cărţi apărute la Editura Doxologia, Iaşi, despre viaţa şi personalitatea Patriarhului Teoctist

* Urme în eternitate. Mitropolitul Teoctist al Moldovei şi Sucevei (2010) – volum coordonat de către PS Calinic Botoşăneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Lucrarea cuprinde două părţi. Prima parte redă crâmpeie din activitatea pastoral-misionară, culturală, filantropică, economică, de restaurare a bisericilor şi mănăstirilor de patrimoniu a mitropolitului Teoctist, precum şi relaţia sa cu intelectualitatea ieşeană. Partea a doua cuprinde evocări semnate de către ierarhi, preoţi, profesori, scriitori, medici – oameni de cultură din Moldova (academician Alexandru Zub, profesor Gheorghe Macarie, scriitorul Grigorie Ilisei), care l-au cunoscut în demnitatea sa de mitropolit al Moldovei şi Sucevei.

* Preot dr. avva Paul Mihail – Ierarhi în corespondenţă cu un preot de enorie (2011)

Volumul cuprinde schimbul epistolar dintre preotul cărturar Paul Mihail şi ierarhii Bisericii Ortodoxe Române care i-au sprijinit efortul său cultural. În rândul acestora – şi cel dintâi menţionat – se regăsește vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist Arăpaşu. Pe parcursul a 22 de pagini, cât cuprinde secţiunea dedicată corespondenţei întreţinute cu Preafericitul Patriarh Teoctist, cele 37 de scrisori ne dezvăluie atenţia deosebită şi sprijinul pe care acesta le-a acordat clericilor iubitori de cultură şi de înnoire patristică.

* Mihai Arăpaşu – În memoria copilului desculţ. File din viaţa Patriarhului Teoctist (2015)

Mihai Arăpaşu, nepotul vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, ne oferă o mărturie deosebit de preţioasă din punct de vedere documentar despre rolul şi contribuţia Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist la ridicarea bisericii din satul natal Victoria (comuna Stăuceni, Botoşani), nevoinţele pe care Preafericitul Patriarh le-a depus pentru a birui birocraţia şi atitudinea ostilă a autorităţilor comuniste. A doua parte a cărţii conţine descrierea casei părinteşti a Patriarhului Teoctist şi memorii despre copilăria şi primii ani de mănăstire ai lui „Toderiţă”.

* Olguţa Creangă-Caia – Copilăria Patriarhului Teoctist (2015)

Volumul face parte din seria de cărţi dedicate copilăriei copilului creştin. Textul este însoţit de frumoasele ilustraţii semnate de Violeta Zabulică Diordiev. Autoarea reuşeşte să surprindă, în pagini pitoreşti, scene pline de umor – unele secvenţe amintind de stilul lui Ion Creangă – firescul unei vieţi de copil, viitor monah şi patriarh al plaiurilor româneşti.

* Pr. prof. dr. Ştefan Oprea – Slujirea preoţească şi activitatea misionară în gândirea și scrisul Patriarhilor Iustin Moisescu și Teoctist Arăpașu (2015)

Autorul prezintă cele mai importante aspecte privind slujirea preoţească şi activitatea misionară a Patriarhilor Iustin Moisescu şi Teoctist Arăpaşu, repere ale unei activităţi misionare, ale unei slujiri sfinte în ogorul frământat al Ortodoxiei româneşti.

Ultimele din categorie