Mitropolitul Veniamin Costachi, înnoitorul Durăului

Alegerea lui Veniamin Costachi, ucenicul Sfântului Paisie Velicicovschi, ca mitropolit (în 1803), a însemnat pentru mănăstirile din jurul Ceahlăului, și în special pentru Schitul Durău, începutul unei perioade de înnoire duhovnicească, dar și de intensă lucrare gospodărească.

Prin reorganizarea Durăului, Mitropolitul Veniamin Costachi dorea să inițieze un program de construcții care să înnoiască întru totul modesta gospodărie a schitului. Cu entuziasmul acestuia, călugării de aici s-au dovedit râvnitori în dorința înălțării unei noi biserici de zid, în locul celei din lemn.

Construcția bisericii începe în 1830, prin efortul personal al mitropolitului, căruia i se alătură și câțiva negustori înstăriți. Noul lăcaș de rugăciune va fi finalizat la 1835 și sfințit în același an. Iată ce ne spune pisania bisericii:

„Biserica Buna Vestire a Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, zidită în zilele preaînălțatului Domn Mihail Grigore Sturdza Voievod, cu blagoslovirea Preasfințitului Mitropolit Veniamin, cu ajutorul domnilor ce i-au năstăvit Duhul Sfânt, prin osârdia cuvioșiei sale, Părintelui Ghervasie și a neguțătorilor dumnealor frați Gheorghe și Ioan Prosie și Vasile Iliovici – 1835”.

Călugări din toate provinciile românești

Tot în această perioadă sunt construite și chiliile din jur și case pentru călătorii sosiți în Muntele Ceahlău.

Dintr-o condică a Schitului Durău aflăm că viețuitorii de aici erau în număr de 21, cu vârste cuprinse între 21 și 103 ani, o obște unită alcătuită din călugări din toate provinciile românești.

Mitropolitul Veniamin Costachi va cerceta periodic zona, uneori întovărășit de oaspeți. Într-una dintre ascensiunile sale pe Ceahlău, însoțit și de Mihail Sturza, domnul de atunci al Moldovei, sfințește un izvor care până astăzi poartă numele de „Fântâna mitropolitului”.

Mănăstiri: Mănăstirea Durău

De la același autor

Ultimele din categorie