Cei trei stâlpi ai vieții de familie

Numai aceste trei componente principale, îmbinate, dau posibilitatea de a ajunge la unire în căsnicie şi de a construi o familie solidă și armonioasă, în care oamenii sunt adunaţi în numele unui scop comun: cel al iubirii şi unităţii.

Să începem de la lucrul principal  să pornim, cum se spune, de la rădăcină. La baza vieţii de familie a creştinului ortodox trebuie să stea trei componente.

Prima şi cea mai însemnată e dragostea  în sensul ei autentic, fiindcă nu toată lumea ştie, nici pe departe, ce-i dragostea adevărată.

A doua este corecta înţelegere a scopurilor şi sarcinilor vieţii de familie.

A treia este corecta ierarhie familială.

Pe aceşti trei stâlpi se construieşte viaţa de familie. Am spus că aşa trebuie să se clădească viaţa creştinilor ortodocşi, fiindcă pentru noi ceea ce se spune în Sfânta Scriptură şi în tradiţia autentică a Bisericii reprezintă un adevăr nestrămutat  dar tot ce se spune în Biblie cu privire la viaţa omului în general şi la viaţa de familie în particular îi priveşte deopotrivă pe toţi oamenii. (...)

Să ne întoarcem, însă, la cei trei stâlpi. De ce este atât de important ca în viaţa de familie să fie prezente toate aceste trei componente? Fiindcă înţelegerea greşită a uneia dintre ele sau lipsa ei duce în mod inevitabil la probleme în viaţa familială.

Să zicem că între soţi există dragoste, că ei înţeleg corect scopurile şi sarcinile vieţii familiale, dar că ierarhia din familia lor e greşită: soţia a luat asupra sa funcţia de cap, care nu-i e proprie. Într-o asemenea situaţie conflictele sunt inevitabile.

Alt exemplu: ierarhia este corectă, dar între soţi nu există dragoste adevărată, ei nu înţeleg corect ce este dragostea. Ei iau drept dragoste atracţia erotică sau propriul egoism. Atâta timp cât îşi aduc unul altuia numai satisfacţii, le este bine împreună, dar când încep încercările, unirea lor nu dăinuie mult.

Este posibilă şi o a treia variantă. Între soţ şi soţie există într-adevăr dragoste, ierarhia din familie este corectă: soţul este capul familiei, soţia este ajutoarea lui. Totuşi, le va fi greu dacă n-au ajuns la un acord cu privire la problema principală: cum să-şi construiască viaţa de familie. Fiecare dintre ei are vederile şi concepţiile sale cu privire la felul cum trebuie să fie familia sau nici măcar nu s-au gândit cu adevărat ce vor de la căsnicie şi unul de la celălalt.

Aşadar, numai aceste trei componente principale, îmbinate, dau posibilitatea de a ajunge la unire în căsnicie şi de a construi o familie solidă și armonioasă, în care oamenii sunt adunaţi în numele unui scop comun: cel al iubirii şi unităţii.

(Pr. Pavel Gumerov, Conflictele familiale: prevenire și rezolvare, traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, 2013, pp. 52-53)  

De la același autor

Ultimele din categorie