Fântâna Maicii Domnului din Nazaret

Locuri de pelerinaj

Fântâna Maicii Domnului din Nazaret

  • Fântâna Maicii Domnului din Nazaret
   Fântâna Maicii Domnului din Nazaret / Foto: biblewalks.com

   Fântâna Maicii Domnului din Nazaret / Foto: biblewalks.com

  • Fântâna Maicii Domnului din Nazaret
   Fântâna Maicii Domnului din Nazaret 1898 / Foto: American colony collection - Library of Congress

   Fântâna Maicii Domnului din Nazaret 1898 / Foto: American colony collection - Library of Congress

Fântâna Maicii Domnului (Ain Sitti Mariam în arabă) se află în centrul oraşului Nazaret lângă Biserica Sfântul Arhanghel Gavriil, unde, după tradiţie, Fecioara Maria a primit Buna Vestire.

Această fântână este ridicată pe locul unui izvor de apă foarte vechi, consemnat istoric încă din cele mai vechi timpuri.

Deşi Sfânta Scriptură nu menţionează nici cel mai mic detaliu despre locul în care se găsea Fecioara în momentul Bunei Vestiri, tradiţia locului mărturiseşte că ea se afla la fântâna din apropierea casei unde locuia, spre a scoate apă. Această tradiţie este amintită în „Protoevanghelia lui Iacov” (scriere apocrifă din secolul al II-lea).

Astăzi Fântâna Maicii Domnului este o fântână publică, alimentată cu apă din izvorul Maicii Domnului, aflat sub biserica ortodoxă închinata Sfântului Arhanghel Gavriil.

Construcţia actuală datează, însă, din anul 1967, când vechea fântână a fost reconstruită. O serie de săpături recente, efectuate între anii 1997-1998, au descoperit o reţea de tunele subterane (pentru apă), bizantine şi cruciate, care pornesc de la fântână, spre casele învecinate. În acestea au fost găsite fragmente de ceramică din secolul al II-lea.

În anul 2000, fântâna a fost restaurată, fiind păstrată întocmai după forma veche.