Faptele de milostenie ale Sfântului Martin i-au deschis drumul către Hristos

Cuvinte duhovnicești

Faptele de milostenie ale Sfântului Martin i-au deschis drumul către Hristos

    • Faptele de milostenie ale Sfântului Martin i-au deschis drumul către Hristos
      Faptele de milostenie ale Sfântului Martin i-au deschis drumul către Hristos

      Faptele de milostenie ale Sfântului Martin i-au deschis drumul către Hristos

„Martin, până încă a nu lua botezul Meu, cu această haină M-ai îmbrăcat, drept aceea şi Eu de acum în toată lumea te voi îmbrăca cu slavă, iar după aceea vei lua Împărăţia Cerurilor.”

Sfântul Martin era de douăzeci de ani şi Sfântul Botez încă nu-l primise. Şi acest fel de viaţă avea, că nimic nu păstra pentru sine, ci toate le împărţea ca milostenie săracilor. Şi, după ce nu i-a mai rămas lui nimic, fără numai un cuţit şi o haină, şi fiind şi o iarnă aspră, cu ger mare, l-a întâmpinat pe el un sărac la porţile cetăţii, care ruga pe cei ce treceau să-l miluiască. Iar aceia, trecând toţi pe alăturea, nu i-au dat lui nimic. Deci, s-a mâhnit Martin, că n-a miluit nimeni pe săracul acela; şi nu ştia ce să facă, pentru că nu avea altă haină, fără numai aceea, întru care era îmbrăcat. Deci, scoţând cuţitul, şi-a tăiat haina sa în două şi cu o jumătate a ei a îmbrăcat pe sărac, iar cu cealaltă jumătate s-a învelit pe sine însuşi. Şi mulţi râdeau de el, că nu era îmbrăcat aşa cum se cădea.

Şi venind noaptea, culcându-se înfrigurat, îndată a adormit şi a văzut în vis pe Hristos îmbrăcat în haina sa, aceea cu care el îmbrăcase pe săracul acela, înainte o mulţime de îngeri, zicându-i: „Martin, până încă a nu lua botezul Meu, cu această haină M-ai îmbrăcat, drept aceea şi Eu de acum în toată lumea te voi îmbrăca cu slavă, iar după aceea vei lua Împărăţia Cerurilor”. Deci, după ce a auzit acestea, s-a sculat din somn şi, ducându-se, s-a botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi atât de milostiv s-a făcut spre săraci, încât s-a auzit până la toate marginile pământului de milostiva viaţă a lui. A trăit în Galia şi a ajuns episcop la Tours, pe la anul 400, şi i se spunea „slava Galiei”. Și, plăcut fiind lui Dumnezeu şi încă şi minuni săvârşind, mai pe urmă, s-a mutat la Domnul, în vârstă de peste optzeci de ani. Dumnezeului nostru slavă!

(Proloagele, volumul 1, Editura Bunavestire, p. 505)