Fericiți sunt cei care își păstrează trupul curat!

Editorialiștii Bisericii

Fericiți sunt cei care își păstrează trupul curat!

    • flori de nu-mă-uita
      Fericiți sunt cei care își păstrează trupul curat! / Foto: Pr. Benedict Both

      Fericiți sunt cei care își păstrează trupul curat! / Foto: Pr. Benedict Both

Numele fecioriei este curăție și ușurare trupului, bună mireasmă și cort purtător de Dumnezeu.

Domnul, vrând să ne arate nouă nunta sufletului purtător de Dumnezeu şi împodobit întru nestricăciune, zice: „Asemenea este Împărăţia Cerurilor cu zece fecioare, care, luându-şi candelele lor, au ieşit întru întâmpinarea Mirelui”.

Şi nu a comparat slăvită Împărăţia Lui cu avuţii sau frumuseţi, fiindcă acestea, stricăcioase fiind, trec repede şi fac sufletul întinat şi neîmpodobit pentru El. Iar numele fecioriei este curăţie şi uşurare trupului, bună mireasmă şi cort purtător de Dumnezeu. Căci fericiţi sunt cei care-şi păstrează trupul curat, fiindcă aceştia vor fi templu al lui Dumnezeu.

(Sfântul Simeon Stâlpnicul, „Dorind frumusețea Mirelui Celui fără de moarte”, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 49)