Dumnezeu a făcut totul desăvârșit

Și ce viață și petrecere ar fi avut, dacă s-ar fi păstrat nestricăcios și nemuritor, într-o lume nestricăcioasă, dacă ar fi trăit o viață fără de păcat și fără supărări, fără griji și fără osteneală?

Dumnezeu nu a dat la început primilor oameni zidiți numai Raiul, cum socotesc unii, nici nu l-a făcut numai pe om nestricăcios, ci cu mult mai mult și înaintea lui, tot pământul acesta pe care îl locuim și toate cele de pe pământ, ca și cerul și cele din el, aducându-le la ființă în cinci zile. În a șasea zi, a zidit apoi pe Adam și l-a așezat pe el domn și împărat al întregii lumi văzute și nici Eva nu era atunci adusă la existență, nici raiul, ci numai lumea aceasta fusese creată ca un fel de Rai, nestricăcioasă, dar materială și supusă simțurilor.

Și ce viață și petrecere ar fi avut, dacă s-ar fi păstrat nestricăcios și nemuritor, într-o lume nestricăcioasă, dacă ar fi trăit o viață fără de păcat și fără supărări, fără griji și fără osteneală?

(Sfântul Simeon Noul TeologCuvântări morale, în „Filocalia”, vol. VI, Ed. IBMBOR, București, 1977, pp. 121-122)

De la același autor

Ultimele din categorie